provádí úpravy fotografií, tvoří vektorové prvky (loga, nápisy) a dle estetických zásad a typografických pravidel připravuje podklady pro výrobu tiskovin (letáků, pozvánek, vizitek, publikací) nebo pro elektronické publikování (www-stránky, prezentace). 2D grafik často kreslí rukou, ale hlavně zvládá grafiku v počítači, 2D grafik spolupracuje v týmu, který se zabývá tvorbou 3D aplikací; 2D grafici kromě již zmíněných návrhů vytvářejí UI (uživatelské rozhraní - třeba vzhled tlačítek, popisů), a hlavně textury - obrázky, kterými se potahují 3D modely, aby se jim dodal detail a barvy, si to můžete představit tak, že 3D grafik vytesá z kamene nějakou sochu (3D model) a texturář vezme barvy a udělá z "šedého pána" barevný model,2D grafik zvládá na vysoké úrovni práci na počítači a jeho přídavných zařízeních, zvládá práci v grafických programech, přijímá, zpracovává, upravuje digitální data, rozumí rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou a využívá jich pro svou práci, často pracuje s texty, vybírá fonty, typograficky jej upravuje, připravuje podklady pro tiskový nebo elektronický výstup, 2D grafici nacházejí uplatnění v podnicích, firmách a odděleních zabývajících se reklamou, marketingem.