vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC, má znalosti základního kancelářského balíčku, přepisuje texty, tvoří tabulky, grafy, schémata, vyplňuje formuláře, třídí a ukládá spisy, přebírá a zapisuje firemní poštu a rozděluje ji konkrétním zaměstnancům, spolupracuje při archivaci firemních dokumentů, registruje různé firemní záležitosti podle pokynů nadřízeného, administrativní úkony většinou nevyžadují se žádné specifické dovednosti.