řídí se pokyny zemedělského inženýra - agronoma, pod jeho vedením zajišťuje veškeré práce v rostlinné výrobě, nákup semen, hnojiv a dalších chemických přípravků pro rostlinnou výrobu, přímo na poli kontroluje stav plodin, doporučuje podle stavu půdy a počasí výkon určitých prací -jako je aplikace chemických prostředků, komunikuje s lidmi, kteří mají na starosti práce na poli - traktoristi, kombajnéři apod., stará se o setí, zavlažování, orbu apod., dohlíží na údržbu mechanizace, zemědělských strojů, skleníků apod., vede jednoduchou dokumentaci o rostlinné výrobě.