provádí a vyhodnocuje kompletní laboratorní rozbory (analýzy) vzorků surovin, pomocných látek a přísad, meziproduktů i hotových potravinářských výrobků, kontroluje jakost a dodržování technologických postupů při výrobě potravin, dodržování hygienických norem při výrobě i při skladování potravin, pracuje v laboratořích potravinářských firem, institutů hygienické inspekce a inspekce jakosti potravin, institutů ochrany životního prostředí či ve stravovacích zařízeních; zná technologické normy a bezpečnostní a hygienické předpisy; povolání je vykonáváno v prostředí s přítomností nečistot či chemických látek (nevhodné pro alergiky).