navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí, navrhuje stavby průmyslové, zemědělské, školy, muzea, úřady, kina, divadla, je to činnost na rozhraní technického a uměleckého díla, architekt projektuje stavbu, která odpovídá představám a požadavkům zákazníka, zpracovává několik variant, výsledný návrh zpracuje do požadované podoby - dokumentace pro stavební povolení, architekt spolupracuje s celou řadou projektantů specialistů, využívá služeb projektantů pro technické dokončení svých návrhů, ne vždy jsou ale hranice mezi těmito profesemi jasné, často se prolínají, hlavní práce probíhá v prostředí kanceláře, ateliéru s častými návštěvami staveb; architekt jednoduché věci kreslí od ruky, projekty většinou kreslí v profesionálních programech typu Archicad apod., pro lepší představu o navrhovaném díle se dnes velmi často používají 3D vizualizace staveb s možností detailního prohlédnutí si zasazení stavby do stávajícího prostředí; stavební zákon určuje, které profese podléhají autorizaci, tím se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě, jde o prokázání znalostí a schopností, architekt je profese vyžadující autorizaci.