Povolání:

Voják

je profesionální příslušník armády, nejčastěji vykonává tyto činnosti - obsluha a údržba bojových vozidel, nejrůznější vojenské techniky, zbraní a celých zbraňových, speciálních zabezpečovacích systémů a zařízení, velí osádkám a obsluhám bojových vozidel, zbraňových systémů, zabezpečuje provoz příslušné vojenské jednotky, velí speciálním jednotkám (stráže, dozorčí služby), provádí dozorčí službu různých pracovišť (sklady zbraní, munice, pohonných hmot, výstrojní sklady, sklady potravin, chemické sklady, spojovací systémy, dílny, autoparky, cvičiště, střelnice, odpovídá za střelivo, pohonné hmoty, výstroj, potraviny apod., zajišťuje vojenskou techniku v provozuschopnosti; je zařazen na určitou pracovní pozici podle odborných znalostí, dosaženého vzdělání, schopností, dovedností a zkušeností, viz struktura Armády ČR (http://kariera.army.cz/cz/armada-cr); profesionální voják je ve služebním poměru místo výkonu může být podle potřeb Armády ČR na území státu nebo v zahraničí; každému pracovnímu zařazené odpovídá stanovená hodnost (od vojína až po armádního generála); voják by měl být psychicky i fyzicky zdatný, mít velmi dobrý zdravotní stav, měl by být schopen respektovat autority a podřídit se, být spolehlivý, ukázněný, odolný vůči zátěži a vyčerpání.