spolupracuje s pedagogem, pomáhá žákovi, který má nějaký druh znevýhodnění, např. zdravotní, smyslové, mentální nebo sociální, pomáhá mu podle pokynů učitele, pomáhá mu ve vyučování i o přestávkách podle potřeb žáka, doučuje ho, může mu pomáhat i s přípravou na vyučování, např. v družině, školním klubu, pomáhá mu získat si sociální, pracovní, hygienické a jiné návyky, pomáhá žákovi začlenit se do kolektivu; asistent pedagoga by měl znát speciální potřeby žáka, o kterého se stará, být vnímavý, empatický; i přes možné komunikační bariéry se žákem z důvodu jeho postižení, musí komunikaci zvládat a překonávat možné problémy vyplývající z žákova postižení.