zná velmi dobře účtování pro všechny typy institucí, zná podrobně zákon o účetnictví, provádí prověrky účetních a hospodářských výkazů, účetních uzávěrek, zpracovává a projednává kontrolní zprávy, kontroluje dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.