provádí údržbu, opravárenské i seřizovací práce, v případě potřeby umí opravit i karosářské záležitosti, upravit, svařit uřezat a zabrousit plechy apod., diagnostikuje poruchu za pomoci moderních měřicích přístrojů a stanovuje způsob opravy, vyhodnocuje stupeň opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých částí vozidla; zná okrajově i oblast elektroniky, diagnostik (stanovuje zdroj poruchy) musí umět kombinovat, vědět, co se vzájemně ovlivňuje, měl by mít dobré logické myšlení a umět řešit problémy.