Povolání:

Finanční analytik

sleduje stav čerpání rozpočtu, jak se rozpočet odchyluje od plánu, tyto odchylky analyzuje, vyhodnocuje příčiny, připravuje doporučení pro řešení, zpracovává plán čerpání nákladů a poté porovnává skutečnost a plán, zpracovává pravidelná hlášení o stavu financí ve firmě, navrhuje zjednodušení firemních finančních procesů, komunikace s ostatními odděleními společnosti; finanční analytik by měl mít dobré logické myšlení a schopnost vnímat souvislosti, vnímat, co se vzájemně ovlivňuje a jakým způsobem.

Finanční poradce

radí klientům – soukromým osobám, jak hospodařit s rodinnými a osobními financemi nebo firmám – od malých po velké a společnosti; někteří poradci pracují pro konkrétní finanční ústavy, jako jsou banky, pojišťovny a spořitelny, jiní pracují jako nezávislí poradci a hledají nejlepší finanční řešení napříč všemi finančními ústavy; finanční poradce dělá analýzy (rozbory) stávajícího hospodaření a spolu s klientem plánuje nejlepší řešení situace, musí znát různé produkty – od finančních produktů – pojištění, spoření, hypotéky přes investice až k finančnímu strategickému plánování; pomáhá klientům zorientovat se v mnoha typech finančních produktů a také zvolit nejvýhodnější formu a způsob finančního hospodaření, zpracovává konkrétní finanční řešení na míru klientovi; musí být profesionálem, umět komunikovat, vyjednávat, přesvědčit, být důvěryhodný a spolehlivý, zkrátka umět se vhodným způsobem o svého klienta starat, musí mít dobré kombinační schopnosti, logické uvažování, neustále se učit.

Likvidátor pojistných událostí

jeho práce začíná tím, že klient nahlásí v pojišťovně pojistnou událost, při které mu vznikla nějaká škoda, např. při autonehodě, na zdraví, škoda na majetku; likvidátor vše prošetří, prostuduje si podrobně pojistnou smlouvu uzavřenou mezi klientem a pojišťovnou a pak se prošetřuje pojistnou událost, pokud potřebuje odborné posudky, komunikuje s odborníky, techniky, lékaři a dalšími institucemi; na základě šetření a zjištění rozsahu škody vypočítává výši pojistného plnění, tzn. částku, kterou pojišťovna klientovi vyplatí, přitom se řídí podrobně zpracovanými pravidly a předpisy.

Pojišťovací poradce

velmi dobře se orientuje v produktech, pojistných smlouvách, poskytuje klientům různá doporučení, provádí finanční poradenství na přepážkách a v terénu, nabízí finanční produkty, např. pojištění osob, majetku apod. novým i stávajícím klientům na základě zjištění potřeb, podílí se na plnění stanovených obchodních plánů a cílů pojišťovací společnosti; má velmi dobré komunikační schopnosti, obchodní nadání, nenechá se odradit neúspěchem při jednání s klientem.

Realitní makléř

zprostředkovává prodej a pronájem nemovitostí, rodinných domů, veřejných budov, výrobních hal i pozemků, sám vyhledává nemovitosti k prodeji/pronájmu možné zákazníky, kteří by nemovitosti koupili nebo prodali, komunikuje s klienty, spolupracuje s bankami, s jejich poradci, zná podmínky pro vyřízení úvěru a hypoték