vyvíjí a zpracovává nové technologie, které vychází ze strategických cílů firmy nebo ze zakázky zákazníka, jeho schopnost hledat nová řešení a nové technologie vychází z jeho odborných znalostí a praktických zkušeností, ze schopnosti analyzovat možnosti, vnímat souvislosti, kreativity a systematického přístupu; nové postupy zpracovává do postupných kroků, který se říká technologické postupy, kterými se pak řídí dělníci ve výrobě i výrobní technici; chemický inženýr technolog také kontroluje, zda se technologické postupy dodržují ve výrobě.