provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech, provádí rozbory (analýzy) materiálů, surovin a výrobků v chemickém a potravinářském průmyslu a v oblasti ekologie, zabývá se také dopadem technologického postupu na kvalitu výrobků, na základě analýz zpracovává písemné zprávy, poskytuje odborné poradenství, stanovuje různá doporučení apod., může být členem týmu pro kontrolu kvality výroby a výrobků; chemický inženýr analytik najde uplatnění v různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, ve vědecko- výzkumných institucích a instituce státního dozoru atd.