sleduje nové trendy a poznatky v oblasti, důležitou činností je samostudium a aktivní vyhledávání nových informací, na základě těchto informací plánuje, organizuje a realizuje výzkum a vývoj, uplatní se ve vědecko-výzkumných institucích nebo v  různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, v ekologii; pracuje v týmu, přitom samostatně na přidělených úkolech, měl by mít dobrou schopnost kombinatoriky, logické myšlení a úsudek, z vlastností pak spolehlivost, důslednost, pečlivost a trpělivost.