vyrábí nejrůznější cukrářské či cukrovinkářské výrobky, zpracovává těsta jako třená, linecká, plundrovaná, odpalovaná atd., zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí zmrzliny, dokončuje a zdobí zákusky, cukrovinky a dorty, musí mít výtvarné nadání, být tvořivý, pečlivý, trpělivý a zručný; při výrobě dodržuje přesně technologické (výrobní) postupy, předepsané množství jednotlivých surovin, vedle sladkého sortimentu vyrábí i slané sušenky a jiné chuťovky, dbá o hygienu, pořádek na pracovišti a celkovou čistotu výroby, kontroluje kvalitu výrobků a odebírá vzorky pro laboratorní analýzy, dodržuje skladovací i expediční předpisy.