zpracovává daňová přiznání za klienty, zastupuje je na úřadech, zejména finančních, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, zatupuje je v případě kontrol, pomáhá při zpracovávání účetní závěrky v oblasti daní, poskytuje poradenství, komunikuje s auditorem a dalšími daňovými poradci, zajišťuje přípravu podkladů pro audit; ve firmě aktualizuje metodické postupy pro oblast daní, podílí se na tvorbě daňových předpisů a norem, velmi pozorně sleduje platnou legislativu a novinky v oblasti daňových zákonů; komunikuje s klienty, bankami i dalšími institucemi.