řeší nejsložitější úkoly a velké celky, na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku či celých sestav, celků určených jak pro interiér, tak pro exteriér, zná vlastnosti materiálů, konstrukci výrobků opracování dřeva a výrobků ze dřeva, navrhuje rozměry jeho částí, spoje, spojovací prostředky, kování apod., návrh má podobu technických výkresů a výpisů prvků, pro konstrukci výrobků většinou používá konstrukčních počítačových programů, často s využitím 3D zobrazení; je hlavním nositelem inovací, nových přístupů k materiálům, spojům, kováním, povrchové úpravě, sleduje novinky v oboru; řídí konstrukční oddělení nebo rozsáhlejší projekt, jeho činnost spočívá v řízení, organizování práce konstruktérů, kterou pak i kontroluje, dohlíží na plnění termínů, poskytuje jim znalostní a zkušenostní podporu; pracuje v kanceláři, často navštěvuje výrobní provozy.