zpracovává popisy výrobních (pracovních) postupů, popis jednotlivých výrobních kroků, určuje materiály vhodné pro údržbu dřeva; jeho úkolem je i kontrola provádění navržených postupů výroby i údržby, sleduje novinky ve strojích i nástrojích pro opracování dřeva, navrhuje také nástroje a způsoby jejich údržby; musí mít technické myšlení, umět pracovat s technickou dokumentací, číst technické výkresy, vyznat se a sledovat novinky v oboru.