řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevařství a nábytkářství, sleduje nové trendy a technologie v oboru a příbuzných oborech v České republice i zahraničí, zná se v materiály používané v nábytkářství – masiv, překližky, dýhy, lamina apod., stejně tak i materiály, které se používají k moření a další úpravě povrchů, lepidel apod., ve spolupráci s technologem zpracovává nové technologické postupy, je součástí vývojářských a testovacích týmů, dohlíží na zavádění nových poznatků do výroby, zná předpisy a normy v oblasti dřevařství a nábytkářství, průběžně analyzuje a vyhodnocuje kvalitu nově vyvinutých technologií a dotváří je; spolupracuje a vytváří tým s ostatními odborníky – technology, konstruktéry, výrobou; pro vývojáře je důležitá chuť neustále se vzdělávat a učit se novým věcem, měl by mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti z oboru.