dostává zadání pro nový výrobek v podobě popisu, náčrtu, fotografie nebo komplexního návrhu vzhledu výrobku od návrháře – designera; na základě podkladů navrhuje konstrukci výrobku, rozměry jeho částí, spoje, spojovací prostředky, kování apod.; návrh má podobu technických výkresů a výpisů prvků, používá konstrukční počítačové programy, pro větší názornost si může zobrazit výrobek ve 3D, dřevařský technik konstruktér často konstruuje prototypy, které se vyrobí v prototypové dílně, zkouší, upravují; dřevařský technik konstruktér chodí do výroby a ověřuje si realizovatelnost svých návrhů, musí mít dobrou prostorovou představivost, tvořit a číst technické výkresy, mít technické myšlení, zajímat se o designové trendy v jeho oboru, vyznat se ve strojích, nástrojích pro opracování dřeva.