jeho úkolem je popsat jednodušší, často opakované technologické postupy pro typově opakovanou dřevařskou a nábytkářskou výrobu, jako je sériová výroba běžných technologicky méně náročných dílců, které se liší jen rozměry a použitým materiálem, podkladem bývá zpracovaná technická dokumentace; umí číst technické výkresy, zná technické i jakostní normy, rozumí konstrukci dřevařských výrobků, sleduje novinky ve strojích i nástrojích pro opracování dřeva; popisuje návaznost jednotlivých operací jako je krácení, hoblování, frézování, soustružení, vrtání, dlabání, formátování, kolíkování, olepování hran, lepení, povrchové úpravy apod.; pokud nový výrobek vyžaduje změnu v rozmístění strojů, či stroj nový, je to práce technologa, technolog také navrhuje nástroje a způsoby jejich údržby; kontroluje provádění navržených postupů při výrobě i údržbě, pracuje v kanceláři s častými návštěvami výrobních provozů.