vede tým redaktorů, zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu vydávaného (tištěného nebo elektronického) materiálu, tímto materiálem mohou být článek, noviny, časopis, firemní zpravodaj, svěřené části internetového portálu či celé webové stránky, mohou to být i zprávy pro TV, rozhlas a digitální média, pracuje v určitém redakčním systému, spravuje webové stránky - upravuje texty, vkládá obrázky, dokumenty nebo odkazy, vybírá o čem a v jakém rozsahu se bude psát, jakým způsobem se informace zveřejní; dílčí informace uspořádává, připravuje k vydání, provádí konečné opravy a úpravy textu před vydáním; ověřuje si důvěryhodnost informačních zdrojů, spoluzodpovídá za objektivní přístup k událostem; měl by neustále sledovat dění kolem sebe, přinášet informace o důležitých věcech s nadhledem a odstupem, umět vystihnout podstatu problému, orientovat se v informacích; měl by dodržovat principy novinářské etiky.