Konzultanti:

stará se o ochranu životního prostředí, tzn. lesů, vod, půdy a ovzduší, dohlíží na dodržování pravidel pro odpadové hospodářství, zná zákony a předpisy, sleduje jejich aktualizaci, dbá na jejich dodržování, navrhuje opatření na zlepšení životního prostředí ve městech, firmách apod., pracuje v kanceláři i terénu, komunikuje s lidmi, v případě nedodržování právních předpisů usiluje o sjednání nápravy, může udělit finanční postihy za nedodržování pravidel.