zpracovává finanční analýzy hospodaření a na základě toho pak sestavuje plány a rozpočty společnosti, zajišťuje odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování, dohlíží na správné vedení účetnictví, dohlíží na finanční toky uvnitř společnosti, řídí ekonomické oddělení ve společnosti.