provádí rozbory hodpodaření ve firmě, vyhodnocuje efektivitu činností v jednotlivých oblastech a činnostech firemního hospodaření, provádí analýzy ve všech oblastech - od nákupu přes spotřebu různých materiálů, pomůcek, zkoumá efektivitu výroby, využití pracovní doby, analyzuje odměňovací systém ve firmě v návaznosti na výkon, analyzuje vstupní i výstupní kontroly, na základě určitých konkrétních rozborů se určuje další plánování a strategický vývoj ve firmě; cílem práce analytika je co nejefektivnější hospodaření, co největší zisk, stabilita jistota a předcházení možných rizikům.