Konzultanti:

sestavuje návrh elektrických a elektronických rozvodů v domech (rodinných, bytových i průmyslových a výrobních halách), ale také strojích a technických zařízeních, k tomu zpracovává i požadovanou, komplexní projektovou dokumentaci, včetně podrobného popisu a pracovních postupů; zajišťuje dozor při realizaci projektu, řídí a koordinuje práci projektantů – techniků, organizuje interní a externí kooperaci při zpracování projektové dokumentace ve všech fázích přípravy a realizace projektů; předpoklady pro práci jsou prostorová představivost, technické a kreativní myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost, práce s PC a znalost speciálních grafických programů.