vyhodnocuje kvalitu výrobků, analyzuje, vyhodnocuje nedostatky a sjednává nápravu, zpracovává podněty, navrhuje řešení a pracovní postupy, hledá lepší dokonalejší řešení, která mají možným problémům předcházet; kontroluje celý, komplexní systém výroby, její řízení technologické postupy ve všech odborných útvarech a na všech úrovních řízení; koordinuje činnost svých podřízených pracovníků technické kontroly a řízení jakosti, ve výrobě, při montáži i provozu elektrických zařízení i v oblasti poskytování odborných služeb v elektrotechnice; tvoří směrnici o zajišťování kvality výroby a řízení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.