náplní práce je budování energetických zdrojů a sítí s vyšším napětím, pracuje s elektrickým napětím nad 220 V, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody, navrhuje a zhotovuje desky plošných spojů, měří elektrotechnické veličiny, provádí elektrotechnické výpočty, čte a vytváří technickou a provozní dokumentaci; pracuje pod vedením elektroinženýra projektanta a řídí skupinu pracovníků (elektrikáře silnoproudaře i slaboproudaře)při výrobě, montáži nebo provozu elektrických zařízení; vyrábí a provádí údržbu elektrických strojů a přístrojů, spravuje oblast systémů pro měření a regulaci, řídí a obsluhuje automatizovaná pracoviště; uplatní se tedy v oblasti měřicí, zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; předpokladem jsou technické myšlení, velmi dobré odborné znalosti a dodržování zásad bezpečnosti práce, protože pracuje pod vysokým napětím, které je životu nebezpečné, musí mít schopnost vysoké koncentrace, organizační schopnosti, kombinační schopnosti, spolehlivost, přesnost;