pomáhá pacientovi po úrazu, nemoci apod. získat zpět ztracené pohybové, smyslové a poznávací funkce; pomocí tzv. ergodiagnostiky zjišťuje rozsah poškození a zbytky pracovního potenciálu, sestaví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický léčebný plán, léčebné postupy a metody, plán komplexní rehabilitace, navrhuje kompenzační pomůcky, poskytuje poradenství pacientovi i rodinným příslušníkům.