pracuje v lékárně, kde vydává léky na lékařský předpis nebo zajišťuje volný prodej léčiv a vybraných zdravotnických potřeb, zajišťuje přípravu podle předepsaného postupu, vydává další zdravotnické prostředky a pomůcky, v lékárně se stará o dostatek dostupných léčivých přípravků, o zásobování, dbá o správné uchovávání léčiv, zná problematiku návykových látek - rozdělení, uložení, práce s nimi; provádí odbornou konzultační a poradenskou činnost; provádí činnosti spojené s výrobou léčiv, podílí se na přípravě, vývoji, výrobě a distribuci léčiv, aplikuje výsledky vědecké a výzkumné činnosti do praxe; provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a způsobu distribuce léčiv a zdravotnických potřeb; má dobré znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o složení a látkách užívaných při přípravě léků, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém působení léčiv a léčivých přípravků.