Povolání:

Farmaceut

pracuje v lékárně, kde vydává léky na lékařský předpis nebo zajišťuje volný prodej léčiv a vybraných zdravotnických potřeb, zajišťuje přípravu podle předepsaného postupu, vydává další zdravotnické prostředky a pomůcky, v lékárně se stará o dostatek dostupných léčivých přípravků, o zásobování, dbá o správné uchovávání léčiv, zná problematiku návykových látek - rozdělení, uložení, práce s nimi; provádí odbornou konzultační a poradenskou činnost; provádí činnosti spojené s výrobou léčiv, podílí se na přípravě, vývoji, výrobě a distribuci léčiv, aplikuje výsledky vědecké a výzkumné činnosti do praxe; provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výroby a způsobu distribuce léčiv a zdravotnických potřeb; má dobré znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o složení a látkách užívaných při přípravě léků, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém působení léčiv a léčivých přípravků.

Farmaceutický asistent

připravuje léčivé přípravky, které neobsahují silné a velmi silné účinné látky, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem, prodává volně prodejné léky a ostatní přípravky a pomůcky, informuje zákazníky o jejich správném užívání a uchovávání, za asistence lékárníka a specializovaného farmaceuta připravuje léčivé přípravky na lékařský předpis, vydává léčiva na lékařský předpis, prodává a vydává zdravotnické pomůcky, připravuje a vydává léčiva a zdravotnické potřeby na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby; provádí činnosti spojené s objednávkou a skladováním léčiv, zabezpečuje přejímku lékárenského zboží, provádí základní kontrolu skladování léčiv, dbá na dodržování norem při skladování léčiv, dbá na dodržování předpisů při uchovávání silně účinných léčiv a omamných látek, vede dokumentaci, která vychází ze zvláštních právních farmaceutických předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení; pod odborným dohledem farmaceuta se specializovanou způsobilostí v oboru přípravy radiofarmak může provádět přípravu a kontrolu radiofarmak.