Konzultanti:

hospodaří na farmě, zajišťuje a řídí fungování všech procesů a činností; v oblasti rostlinné výroby jsou to tyto činnosti: přípravu půdy (orba, hnojení, kypření, vláčení apod.) výsev, pěstování a ochrana zemědělských plodin, aplikace postřiků a chemických prostředků proti škůdcům a jejich sklizeň a skladování; údržba zemědělských strojů a mechanizace; v oblasti živočišné výroby - chov hospodářských zvířat (skotu, ovcí, koz (vč. dojení), prasat, koní, drůbeže; sledování zdravotního stavu hospodářských zvířat, asistuje u porodů, stará se o prevenci onemocnění, provádí základní zooveterinární opatření; zemědělství podléhá přírodním vlivů jako je sucho, záplavy, nemoci zvířat a jiné možné nepřízně klimatu apod., vede složitou administrativu a agendu o jednotlivých zvířat, komunikuje s úřady.