sleduje stav čerpání rozpočtu, jak se rozpočet odchyluje od plánu, tyto odchylky analyzuje, vyhodnocuje příčiny, připravuje doporučení pro řešení, zpracovává plán čerpání nákladů a poté porovnává skutečnost a plán, zpracovává pravidelná hlášení o stavu financí ve firmě, navrhuje zjednodušení firemních finančních procesů, komunikace s ostatními odděleními společnosti; finanční analytik by měl mít dobré logické myšlení a schopnost vnímat souvislosti, vnímat, co se vzájemně ovlivňuje a jakým způsobem.