sestavuje a dohlíží na dodržování souboru opatření, které vedou k efektivnímu hospodaření společnosti, v rámci předběžné kontroly stanovuje a kontroluje plán objednávek, u průběžné kontroly se určí způsob fakturování a pak se hlídá správnost jejich proplácení, v rámci následné kontroly dohlíží na to, zda vše probíhá podle plánu.