Chlapec v 9. třídě ZŠ. Stanovena diagnóza ADHD, dyslexie, dysortografie a prvky dysgrafie.

Intelektové schopnosti: Verbální schopnosti jsou na standardní úrovni. V oblasti názorově-celostního myšlení sledujeme výborný výkon v oblasti prostorové představivosti a logického uvažování. Celkové rozumové schopnosti se aktuálně pohybují v pásmu kvalitního průměru.

Osobnostní profil: Je komunikativní, sociálně vyzrálý chapec. Jeho osobnost je spíše introvertně založená, nejraději je ve společnosti blízkých lidí. Je otevřen novým zážitkům a zkušenostem, zvídavý. Může se u něj projevit náchylnost k psychickémů vyčerpání, intenzivněji prožívá strach, úzkost a obavy.

Zájmové zaměření: RSE - do popředí vystupují schopnosti a dovednosti řemeslně-technické, ale objevují se i prvky se sociálním zaměřením, v určité míře se vyskytuje  i oblast týkající se obchodu a řízení. Z hlediska zájmů preferuje činnosti technického rázu, nevyhýbá se však oblastem se sociálním laděním. Vzhledem k typu osobnosti a preferenci zájmových oblasti navrhujeme studium pedagogického či sociálního zaměření, kde by se mohl realizovat a být prospěšný.

(Tento profesionální kaiérový poradce není zapojen do projektu "Jak pracovat s Kariérním portfoliem.")

Připojené soubory

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.