provádí odbornou léčebnou rehabilitaci lidí, kteří jsou po úrazech, po operacích nebo trpí nemocemi, a vyžadují léčebné rehabilitace, tato rehabilitace má dvě formy - léčebnou výchovu a fyzikální terapii; léčebná výchova znamená vedení kondičních a dechových cvičení, nácviků sedu, stoje, chůze a dalších pohybů a poloh, různých speciálních cvičení; fyzikální terapie je vodoléčba, inhalační léčba, světloléčba, elektroléčba, různé masáže apod.