Povolání:

Cukrář

vyrábí nejrůznější cukrářské či cukrovinkářské výrobky, zpracovává těsta jako třená, linecká, plundrovaná, odpalovaná atd., zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí zmrzliny, dokončuje a zdobí zákusky, cukrovinky a dorty, musí mít výtvarné nadání, být tvořivý, pečlivý, trpělivý a zručný; při výrobě dodržuje přesně technologické (výrobní) postupy, předepsané množství jednotlivých surovin, vedle sladkého sortimentu vyrábí i slané sušenky a jiné chuťovky, dbá o hygienu, pořádek na pracovišti a celkovou čistotu výroby, kontroluje kvalitu výrobků a odebírá vzorky pro laboratorní analýzy, dodržuje skladovací i expediční předpisy.

Kuchař

připravuje studená i teplá jídla, kontroluje chod kuchyně, úkoluje pomocné sily, komunikuje s číšníkem, objednává, uskladňuje a kontroluje zboží, sestavuje nové recepty i jídelníček, aranžuje bufety a bankety, dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, vyhodnocuje náklady na pokrm a ztráty ve výrobě, měl by být čistotný, kreativní, sledovat nové trendy, obratný, s estetickým cítěním, s dobrou pamětí a schopností organizovat práci, být schopen pracovat v časovém stresu, musí mít dobrou chuťovou a čichovou rozlišovací schopnost, nesmí být bacilonosič.

Manažer hotelu a gastro zařízení

řídí hotel, restauraci, bar, hospodu apod. jako celek, řízení spočívá v tom, že si stanoví strategický plán, vizi na směřování hotelu / gastrozařízení, odpovídá za plnění plánu, za dobré hospodářské výsledky, za zisk; s tím souvisí zajištění kvalitní nabídky služeb, zaměstnávání kompetentních lidí, jejich řízení, vedení, komunikaci s nimi, motivaci, hodnocení jejich práce, odměňování, popř. vzdělávání všech zaměstnanců; aby zajistil odbyt služby, musí provádět dobře cílenou a efektivní reklamu a propagaci, vyhledávat nové služby a příležitosti pro zisk, jedná a zastupuje hotel a podobná zařízení při jednáních s obchodními partnery v České republice i zahraničí; pro zajištění dobrého hospodářského výsledku je důležité získat a udržet si zákazníky, obstát ve velké konkurenci, je třeba se neustále zlepšovat, hledat nové možnosti, být kreativní, mít správné nápady, mít zaměstnance, na které je možné se spolehnout, vytvořit jim zajímavé pracovní prostředí, motivační systémy, na druhé straně i propracovat kontrolní mechanizmy.

Pekař

vyrábí různé druhy těsta, tvaruje je, peče všechny druhy pekařských výrobků, následně je plní, zdobí, popřípadě balí, skladuje, někdy i prodává, obsluhuje pekárenské stroje, počítačem řízené pece apod., pak je čistí a provádí celkovou údržbu; měl by být zručný, tvořivý, čistotný, fyzicky zdatný a zdravý, s dobrými čichovými a chuťovými schopnostmi, pracuje ve vysokých teplotách, v prašném prostředí, jeho pracovní dob začíná v noci nebo brzy ráno.

Provozní stravovacího zařízení

je vedoucí např. restaurace, kavárny, baru apod., odpovídá za bezproblémový chod tohoto zařízení, organizuje zaměstnance, kteří mají být na pracovišti, rozděluje jim práci, kuchařům, číšníkům, pomocným kuchařům atd., zajišťuje dostatek kvalitního materiálu pro výrobu jídel, nápojů a dalších pochutin, dbá o to, aby všechno nářadí, náčiní a stroje byly v dobrém, provozuschopném stavu, dohlíží na dodržování hygienických podmínek a předpisů na pracovišti, pro zaměstnance vytváří také příjemné pracovní podmínky a prostředí; vedle toho dbá o efektivnost hospodaření, vyhodnocení efektivitu provozu, kontroluje provozní finanční plány a dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů, jednání s obchodními partnery a dalšími subjekty, reprezentuje společnost.

Číšník

obsluhuje hosty v restauracích, barech, kavárnách, cukrárnách apod., podává jídla, teplé, studené i míchané nápoje, v lepších gastronomických zařízeních poskytuje kompletní servis pro hosty od jejich přivítání a usazení až po případnou radu při výběru jídla, číšníci někdy dokončují jídla přímo u stolu (flambování, dranžírování apod.); někdy připravují slavnostní tabule a rauty, jsou schopni přijmout reklamaci, součástí jejich práce je i start se o placení, buď klasickým způsobem, nebo pomocí platební karty, na konci směny pokladnu uzavírají a předávají tržbu; protože pracuje s lidmi, musí s nimi umět komunikovat, vyjednávat, mít kultivované vystupování, protože pracuje s penězi se zbožím, musí být poctivý a spolehlivý.