Konzultanti:

jeho nejdůležitějším úkolem je likvidace požárů, provádí záchranné práce při požárech, vyprošťuje lidi, zvířata, zachraňuje majetek, prověřuje a udržuje veškerou hasičskou techniku v provozuschopném stavu, zaměřuje se na prevenci požárů, poskytuje poradenství v oblasti prevence požárů; je součástí integrovaného záchranného systému, provádí široký okruh záchranných prací - vyprošťování osob při dopravních nehodách, při úniku nebezpečných látek, provádí speciální vyprošťování, pod vodou, ve vzduchu, ve výškách, při úniku plynu; vykonává práci i v životu nebezpečném prostředí, musí mít velmi dobrou profesní - odbornou i fyzickou přípravu (potápěčský i parašutistický výcvik), neustále si musí udržovat dobrou fyzickou i psychickou kondici; práce hasiče vyžaduje velmi dobrou spolupráci v rámci týmu, vyžaduje dodržování veškerých bezpečnostních zásad při práci, poslušnost velitele zásahu, respektování autorit; pracovní doba je nepřetržitá, směny se střídají po 24 hodinách, na směně jsou kromě hasičů a jejich velitelů také hasič strojník, který má na starosti řízení a obsluhu protipožární techniky, vozidel, automobilových cisteren a žebříků, vyprošťovacích zařízení a jiné speciální a mobilní techniky, hasič technik zajišťuje hlavně akceschopnost, volí vhodný hasičský postup při zásahu a odpovídající techniku.