může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu; plánuje (stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby jak jich dosáhnout), organizuje (rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění), vede lidí (řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí), rozhoduje a kontroluje (plnění cílů, práci lidí i chod celé firmy); řízení firmy má na starosti zpravidla tým manažerů – tvoří ho hlavní manažer (odpovídá za řízení celé firmy, za efektivní propojení všech procesů ve firmě), výrobní manažer, manažer řízení kvality, marketingový manažer, produktový manažer, personalista apod. podle velikosti firmy, v případě velkých existenčních problémů, může přinést řešení krizový manažer; moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem, manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky, v týmu jsou i příznivé mezilidské vztahy apod., vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se firma měla vyvíjet v budoucnu.