zajišťuje fungování rozvodu vody, plynu, kanalizace a vytápění, provádí montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby, používá různé druhy potrubí - plastové, ocelové černé, ocelové pozinkované, měděné, kameninové litinové, zvládá jejich krácení, spojování svařováním, pájením, lepením, temováním, zálivkou asfaltem, má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření, provádí montáž dle výkresů, provádí tlakové a funkční zkoušky, podle situace potrubí zaizoluje a předá do provozu; pracuje v různých stádiích stavby objektů a musí počítat s hlučným a prašným prostředím staveb.