podílí se na vývoji elektrických systémů v letadle, navrhuje zástavbu avioniky, tzn. elektrických systémů a elektrické kabeláže podle požadavků zákazníka a leteckých předpisů, zpracovává dokumentaci nutnou pro certifikační zkoušky avioniky, včetně výkresové dokumentace, provádí analýzy v oblasti elektromagnetické kompatibility a ochrany proti sekundárním účinkům blesků, po instalaci do letadla ověřuje funkčnost elektronických a digitálních systémů.