na základě zadaných parametrů navrhuje v CAD systému celá letadla nebo jejich části (za účelem modernizace a zlepšení technických parametrů letadla – větší dolet, nižší spotřeba paliva, větší rychlost apod.), během konstrukčních prací provádí výpočty – např. působení aerodynamických sil, spotřeba paliva při dodržení určitých technických parametrů atd., zpracovává technickou dokumentaci, tzn. výkresy a technické zprávy, musí znát zákony, které se týkají konstruování malých i velkých letadel.