stanovuje technologické postupy a jejich změny tak, aby byly dodrženy předpisy pro výrobu letadel, byly dodrženy schválené materiály i použito předepsané nářadí pro výrobu či opravu letadel, technologické postupy pak sepisuje do zprávy o technologickém postupu, poté hlídá a kontroluje dodržování technologických postupů v praxi.