sleduje jeden z nejdůležitějších jaderných procesů z v jaderném reaktoru, a to štěpení jader při tzv. štěpné řetězové reakci, provádí neutronové fyzikální výpočty aktivní zóny, kontroluje štěpnou reakci, zajišťuje optimální využívání paliva v aktivní zóně, řídí manipulace s jaderným palivem, dbá na dodržování zásad jaderné bezpečnosti při manipulacích s jaderným palivem; řídí proces odstávky a náběhu jaderného bloku, zpracovává podklady pro odstavování a náběhy bloku, zpracovává aktuální záznamy a dokumentaci o provozu jaderného bloku, odpovídá za aktualizaci řídící dokumentace; nezbytným předpokladem pro výkon profese je VŠ studium oboru jaderná fyzika, musí být schopen maximálního soustředění na pracovní výkon, musí být, zdravý a psychicky odolný vůči zátěži, další požadované vlastnosti jsou: spolehlivost, zodpovědnost, schopnost respektovat pravidla.