Konzultanti:

sestavuje náročné podsestavy letadla, smontovává jednotlivé části draku (letadla) – přední část, trup a ocas, k sestavení používá zejména nýtování, svařované sestavy lícuje a vybrušuje do požadovaných rozměrů, zhotovuje olejové a palivové nádrže pro letouny, kde jsou vysoké nároky na přesnost, těsnost, zhotovuje tvarově složité kryty leteckých motorů; pracuje podle technických výkresů, musí umět číst technické výkresy a dokumentaci, pracuje v týmu, proto se vyžaduje schopnost pracovat v týmu, komunikovat, být přesný, spolehlivý, musí přísně dodržovat předepsané technologické postupy, musí být tvořivý a mít technické myšlení.