pravidelně kontroluje topeniště na tuhá, plynná i kapalná paliva a spalinové cesty, provádí drobné opravy komínů a jejich příslušenství, měří a vypočítává tah, odstraňuje tahové závady, navrhuje a vložkuje komíny, čistí a provádí technické prohlídky kotlů ústředního vytápění, zná aktuální zákony a předpisy vztahující se ke kominickému řemeslu.