krizové řízení je řízení "ve zkratce" a požadavky na krizového manažera jsou mimořádně vysoké, během krátké doby musí analyzovat (diagnostikovat) hospodářskou situaci ve firmě (tzn. hospodářské zdraví či nedostatky jednotlivých oddělení a systémů - př. technologie, materiálové zabezpečení, úroveň odborných znalostí odborných zaměstnanců apod.), určit hloubku případné krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění - práce krizového manažera může končit řízenou likvidací firmy nebo jejím vyvedením z krize.