Povolání:

Herec

interpretuje podle dramatického textu role tvůrčím způsobem, vypráví, přednáší v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu nebo na jiných audiovizuálních nosičích, pracuje pod vedením režiséra, který ho umělecky vede.

Kameraman

obsluhuje kameru nebo vice kamer, rozhoduje o výběru vhodného exteriéru či interiéru, nasvícení scény, rozumí velmi dobře optice, světelným efektům, pokud je třeba, navrhuje a pořizuje obrazové triky a další efekty.

Knihovník

pracuje v informačních střediscích, knihovnách, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními, zajišťuje organizačně chod knihovny, sleduje knižní novinky, katalogizuje je, třídí je, poskytuje poradenské služby čtenářům.

Překladatel - tlumočník

převádí texty z jednoho jazyka do jiného, překládání je písemný přepisování, tlumočení je převádění mluveného slova do jiného jazyka, existuje velmi náročná forma tzv. simultánního tlumočení, kdy tlumočník současně poslouchá a hned převádí do jiného jazyka (např. na mezinárodních konferencích, odborných seminářích, politických jednáních apod.), překládá obecné texty nebo odborné, u překládání odborných textů musí mít alespoň základní orientaci v oboru, překladatelé a tlumočníci se často na určitou oblast specializují, odborné věci konzultuje se specialisty v daném oboru, překladatel a tlumočník musí mít velmi dobrou znalost cizího, ale i mateřského jazyka, gramatiky, větné skladby, musí znát slang, žargon apod., aby dokázal přesně vystihnout to, co měl autor textu v úmyslu vyjádřit, překladatel pracuje na PC, využívá elektrotechnické slovníky a měl by znát do určité míry i grafické programy pro případ, že překládá obrázky či technickou dokumentaci.

Reprodukční grafik

zpracovává skici, návrhy a připravuje texty a obrazové podklady, tvoří vzhled materiálů v tištěné podobě - letáků, oznámení, reklamních materiálů, knih, novin, časopisů, a v elektronické formě, např. webdesign, reklamní spoty podle obdrženého zadání; návrhy zpracovává v PC grafických programech pro zpracování obrazu a textu; volí vhodné pracovní pomůcky a počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy; zná polygrafické (tiskařské) techniky; umí pracovat i na tiskařských strojích a zařízeních; grafik má výtvarné nadání, technické a kreativní myšlení, barvocit, je schopen pracovat samostatně, se zákazníkem o zakázce vyjednává, proto musí umět komunikovat.

Restaurátor

opravuje a konzervuje stará umělecká díla a starožitnosti, jeho práce začíná důkladným rozborem stavu díla, stanovením míry poškození a určením plánu oprav, kvalitu jeho práce zajistí dobré znalosti historie, starých výtvarných technik a technologií, znalosti starých materiálů a jejich vhodné opravy.

Režisér

připravuje filmové, divadelní, televizní či rozhlasové vystoupení, je zodpovědný za pojetí, celkovou koncepci a uměleckou úroveň připravovaného vystoupení, rozhoduje o obsazení rolí, technice i technologii, která bude použita, řídí práce celého týmu, zvukařů, kameramanů, střihačů apod., odpovídá také za atmosféru na scéně a v zákulisí, měl by mít u celého týmu autoritu.

Tiskař

tiskne všechny druhy tiskovin, které mu reprodukční grafik připraví; připravuje tiskové formy, pracuje na tiskových strojích a zařízeních, které jsou dnes řízené počítačem, provádí základní seřízení stroje a základní údržbu, provádí mísení barev a s tím spojený černobílý i barevný tisk; zná technologické postupy používaných technik, materiálů a druhů tiskovin (tj. knihy, časopisy, noviny, brožury,…); má přehled o tiskařském (polygrafickém) výrobním odvětví a orientuje se v příbuzných oborech; je schopen přesně reprodukovat výtvarné rozvržení originálu; základními předpoklady jsou manuální zručnost, technické myšlení, čistotnost, dobrý zrak a barvocit; povolání je vykonáváno v prostředí s velkou hlučností, přítomností nečistot a chemických látek (nevhodné pro alergiky).

Zvukař

spolupracuje s kameramanem, režisérem a výtvarníkem scény snímku na tvorbě technického scénáře audiovizuálního díla, navrhuje a realizuje zvukové efekty a střihy, snímá zvuk, ovládá moderní softwarové nástroje na zpracování zvuku.