po studiu na lékařské fakultě si volí specializaci; nyní mají lékaři pouze jednu atestaci, doba postgraduálního vzdělávání před atestací se liší podle zvoleného oboru, od tří let v případě praktického lékařství pro dospělé až po 5-6leté studium interních a chirurgických oborů; lékař provádí různá vyšetření, na základě kterých stanoví diagnózu, ta umožní zvolit správný léčebný postup, operační zákrok apod., lékař by měl léčebné postupy konzultovat s pacientem, ve složitých případech řeší léčebný postup tým na konziliu (porada) lékařů různých specializací, která umožní zvolit nejvhodnější léčbu; lékař provádí preventivní prohlídky, očkování a poradenství; lékař pracuje na ambulantním oddělení nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních; z povahy práce lékaře je nezbytné neustálé sebevzdělávání se, měl by být trpělivý a schopný komunikovat se všemi pacienty, omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.