provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech zpravidla pro dospělé, zaměření kurzů je velmi rozmanité, od jazykových, přes praktické po vysoce odborné semináře; lektor se často podílí na tvorbě obsahu vzdělávání, rozdělení učiva do jednotlivých lekcí, připravuje si učební a studijní materiály, prezentační techniku, která může být v některých případech velmi složitá, lektorem je buď pedagog nebo odborník, v moderních rozvíjejících se firmách se klade na vzdělávání zaměstnanců stále větší důraz, protože jen kvalifikovaný a neustále se vzdělávající zaměstnanec přináší do firmy zisk; v poslední době se ve firmách realizuje vzdělávání pomocí jejich interních lektorů.