Povolání:

Inženýr letectví - avionik

podílí se na vývoji elektrických systémů v letadle, navrhuje zástavbu avioniky, tzn. elektrických systémů a elektrické kabeláže podle požadavků zákazníka a leteckých předpisů, zpracovává dokumentaci nutnou pro certifikační zkoušky avioniky, včetně výkresové dokumentace, provádí analýzy v oblasti elektromagnetické kompatibility a ochrany proti sekundárním účinkům blesků, po instalaci do letadla ověřuje funkčnost elektronických a digitálních systémů.

Inženýr letectví - konstruktér

na základě zadaných parametrů navrhuje v CAD systému celá letadla nebo jejich části (za účelem modernizace a zlepšení technických parametrů letadla – větší dolet, nižší spotřeba paliva, větší rychlost apod.), během konstrukčních prací provádí výpočty – např. působení aerodynamických sil, spotřeba paliva při dodržení určitých technických parametrů atd., zpracovává technickou dokumentaci, tzn. výkresy a technické zprávy, musí znát zákony, které se týkají konstruování malých i velkých letadel.

Inženýr letectví - technolog

stanovuje technologické postupy a jejich změny tak, aby byly dodrženy předpisy pro výrobu letadel, byly dodrženy schválené materiály i použito předepsané nářadí pro výrobu či opravu letadel, technologické postupy pak sepisuje do zprávy o technologickém postupu, poté hlídá a kontroluje dodržování technologických postupů v praxi.

Klempíř - sestavář

sestavuje náročné podsestavy letadla, smontovává jednotlivé části draku (letadla) – přední část, trup a ocas, k sestavení používá zejména nýtování, svařované sestavy lícuje a vybrušuje do požadovaných rozměrů, zhotovuje olejové a palivové nádrže pro letouny, kde jsou vysoké nároky na přesnost, těsnost, zhotovuje tvarově složité kryty leteckých motorů; pracuje podle technických výkresů, musí umět číst technické výkresy a dokumentaci, pracuje v týmu, proto se vyžaduje schopnost pracovat v týmu, komunikovat, být přesný, spolehlivý, musí přísně dodržovat předepsané technologické postupy, musí být tvořivý a mít technické myšlení.

Mechanik letadel

kontroluje technický stav různých letadlových systémů, provádí čištění, údržbu, seřizování, opravy a výměny jednotlivých zařízení jako kormidel, závěsů, regulátorů otáček, klimatizačního systému i celých pístových nebo tryskových motorů, popř. jejich jednotlivých součástí - provádění celkových technických prohlídek před odletem a po příletu letadla, technické ošetření letadla při jeho stání na odbavovací ploše (připojení pozemního zdroje, vizuální kontrola letadla zvnitřku i vnějšku, kontrola a dohuštění pneumatik, atd.), diagnostikuje případné poruchy a závady; aby mohl vykonávat samostatnou práci na letadlech, musí složit typové zkoušky u Úřadu pro civilní letectví.

Pilot

řídí letadlo nebo vrtulník a zodpovídá za přesné a bezpečné provedení letu v souladu se všemi předpisy. Kromě létání je povinen provádět dostatečnou předletovou přípravu a kontrolu činnosti posádky, a to jak před odletem, tak i po přistání, každý zájemce o povolání pilota je podroben velmi přísným zdravotním testům, zejména zrak a schopnost rozlišovat barvy.

Vedoucí letového provozu

je správce letiště, řídící letového provozu neustále sleduje na monitoru mapu letového provozu nad určitým územím, sleduje objekty v dosahu, řídí je, naviguje je, vyhodnocuje jejich výškovou hladinu, vyhodnocuje krizové a kritické situace, protože pracuje se schématy, měl by mít velmi dobrou prostorovou představivost, také paměť, odpovídá za chod letiště, jeho nejdůležitějším úkolem je zajistit bezpečný provoz letiště a všech jeho součástí, od fungování řídící věže až po služby spojené s provozováním letiště; řídí tým lidí, který sestává z meteorologa (sleduje počasí, bouřky, místa, kde se tvoří námraza, atd., sestavuje zprávu o stavu počasí, kterou předává ostatním členům týmu, informuje posádky, které se chystají na přílet nebo vzlet), technika ATM systému, pozemního vybavení na letišti – naváděcího zařízení, světelné techniky, radiostanice, záložních zdrojů, vedoucího odbavovacích služeb – komunikuje s posádkami, které se chystají přistát u nás na letišti, zajišťuje palivo, servis pro letadlo, převoz cestujících či posádky, catering, apod.; řídící letového provozu získá kvalifikaci speciálním školením v Letecké škole řízení letového provozu (ŘLP) v Praze, trvá asi 3 - 4 roky, požadavky na uchazeče jsou velmi přísné a vysoké, musí mít velmi dobrý zdravotní i psychický stav, znát angličtinu, odborné znalosti, musí být schopen pracovat pod stresem.